Tietoa TILMAsta

TILMAn perustiedot

Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2022 - 30.4.2024

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella. Tuki on 136 576,00 euroa (Euroopan unionin osuus 57 361,92 euroa + valtion osuus 79 214,08 euroa)

Hanketta hallinnoi koulutuskuntayhtymä Lappia.


Tilman julkinen kuvaus

Hankkeen ydintehtävä on jakaa tietoa Lapin maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi. Tämä tehdään yhteistyössä muiden samaa toimialaa koskevien toimijoiden, hankkeiden, oppilaitosten ja neuvontaorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on maatilayritysten toiminnan kehittäminen, lähiruoan käytön lisääminen, ajantasaisen maatalouspolitiikan tiedon levittäminen ja maaseudun toimijoiden yhteistyön lisääminen. Keinoina käytetään kaikkia viestintävälineitä ja -kanavia, tapahtumia ja kampanjoita.

 Tutkimuksissa on tullut esille, että maatilayrittäjät tulevat tarvitsemaan jatkossa entistä enemmän tukea selvitäkseen arjen haasteista. Heidän jaksamisessaan ja joiltain osin osaamisessa (mm. johtaminen ja talouden hallinta) on ongelmia ja he eivät kaikilta osin hyödynnä myöskään tilojen metsävarallisuutta osana tulorakennetta. Maatilayrittäjät kokevat myös, että julkisuudessa käytävä keskustelu maataloudesta on negatiivista ja maatilayrittäjiä syyllistävää. Tätä taustaa vasten on tarve saada viestinnän keinoin maatilayrittäjille tietoa erilaisista mahdollisuuksista selviytyä tilanteesta kuin myös viestiä tarvittavista toimenpiteistä mm. ilmastonmuutosasioissa. 

Kestävä ruokajärjestelmä, lähiruoka ja sen saatavuus osana kansalaisten ruokahankintoja on nähty tärkeänä myös valtionhallinnossa. Julkisen sektorin ruokapalveluiden toteutukseen on tulossa muutoksia, jotka vaikuttavat myös alkutuottajiin ja heidän tuotteitaan jalostaviin yrityksiin. Tämän hankkeen avulla tuodaan esille lähiruoan tuottamisen ja sen jatkojalostamisen mahdollisuudet keskeisenä osana lappilaista maaseutuelinkeinoa, unohtamatta markkinoinnin antamia mahdollisuuksia. Euroopan unionin ohjelmakausi on vaihtumassa. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, CAPin, kansallinen suunnitelma määrittää vuosina 2023-2027 Suomessa toteutettavat maaseudun kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, maatalouden tukitoimet sekä tukijärjestelmien reunaehdot. Tämän hankkeen avulla viestitään ajantasaista tietoa CAPistä.


TILMAn toimenpiteet

TILMA on syntynyt tarpeesta saada kohdennettua tiedotusta Lapin maatilayrittäjille. Tavoitteena on maatilayritysten toiminnan kehittäminen, lähiruoan käytön lisääminen, ajantasaisen maatalouspolitiikan tiedon levittäminen ja maaseudun toimijoiden yhteistyön lisääminen. 

TILMA muodostuu kolmesta kantavasta työpaketista: