Luomuelintarviketuotannon infopäivät Louella 23.-24.1.2024 tarjosivat paljon hyvää ja arvokasta tietoa 

29.01.2024

Luomuelintarviketuotannon infopäivät osoittautuivat äärimmäisen antoisiksi ja informatiivisiksi. Ohjelma kattoi laajan kirjon aiheita, joista oli suurta hyötyä kaikille osallistujille. Päivien aikana käsiteltiin monipuolisesti luomutuotannon eri osa-alueita aina säännöksistä ja valvonnasta aina luomutuotteiden myyntiin ja markkinointiin. Asiantuntijan avulla pureuduttiin syvälle eri aihealueisiin, ja osallistujille tarjottiin käytännön vinkkejä ja työkaluja niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin luomuyrittäjille. Päivät toimivat erinomaisena foorumina tiedonjakoon ja kokemusten vaihtoon.

Asiantuntija Jaana Elo

Asiantuntijana toimi luomutuotannon rautainen ammattilainen Jaana Elo, yrittäjä ja luomutilan emäntä Varsinais-Suomessa, Karunan kunnassa Turun saariston reunalla. Hän on tehnyt elintarvikkeiden kanssa töitä yli 30 vuotta, ja luomu tuli mukaan jo 80-luvun lopulla, kun EU:ssa valmisteltiin ensimmäistä luomuasetusta.

Jaana on aina pitänyt viljelykiertoa, peltojen kasvukuntoa ja luonnon monimuotoisuutta tärkeinä asioina. Hän on työskennellyt elintarvikkeiden parissa monipuolisesti, ensin tuotekehityksessä elintarviketeollisuudessa ja myöhemmin elintarvikkeiden valvonnan ja lainsäädännön parissa. Lähes 20 vuotta hän työskenteli luomun parissa kouluttajana EU-komission palveluksessa sekä Elintarvikevirastossa ja Evirassa (nykyinen Ruokavirasto) luomuvalvonnan ohjauksen parissa.

Tilakauppojen ja elämäntilanteen muutoksen myötä Jaana perusti 14 vuotta sitten oman yrityksen, KoKo Palvelut, joka tarjoaa koulutusta, neuvontaa ja konsultointia sekä luomuun että muuhun elintarvikelainsäädäntöön ja -tuotantoon liittyvissä asioissa.

Luomualalle Jaana innostui, koska näki siinä vastauksen ekologisen kestävyyden haasteisiin, kunhan sille annetaan mahdollisuus. Hän korostaa luomun olevan tuotantotapa, joka ennakoi ongelmia ja pyrkii ratkaisemaan ne ekologisesti.

Hänen kokemuksensa ja osaamisensa loivat vahvan pohjan päivien sisällölle. Asiantuntijan esitykset olivat selkeitä, informatiivisia ja täynnä käytännön esimerkkejä.

Osallistuminen paikan päällä tai verkon välityksellä

Paikalla oli luomuyrittäjiä, luomutarkastajia ja muita asiasta kiinnostuneita, mikä loi inspiroivan ilmapiirin ja mahdollisti aktiivisen keskustelun. Luomuyrittäjät, luomutarkastajat ja muut osallistujat toivat monipuolisen näkökulman keskusteluihin ja antoivat arvokasta tietoa omista kokemuksistaan.

Päivien aikana käytiin läpi selkeät ohjeet ja säännöt luomuelintarviketuotannon aloittamiseen. Alihankinta- ja vuokraustoiminnan käsittely tarjosi uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen. Valmistusteknologian rajoitteet ja luomuvalmistus ruokapalveluissa olivat keskeisiä teemoja niille, jotka suunnittelevat tuotteidensa päätyvän kuluttajien lautasille. Luomutuotteiden myynti ja markkinointi sekä pakattujen ja pakkaamattomien tuotteiden käsittely antoivat osallistujille käytännön työkaluja markkinoilla menestymiseen.

Luomuelintarviketuotannon aloittaminen:

Infopäivien aluksi käsiteltiin luomuelintarviketuotannon aloittamiseen liittyviä ohjeita ja sääntöjä. Esitys antoi selkeän kuvan siitä, mistä aloittaa ja mitä apuja on saatavilla. Tämä tuki on erityisen tärkeää aloitteleville luomutuottajille, ja se antoi hyvän pohjan toiminnan käynnistämiselle.

Luomuelintarvikkeiden valvonta ja luomusuunnitelma:

Toinen kiinnostava aihe oli luomuelintarvikkeiden valvontaan hakeutuminen ja luomusuunnitelman laatiminen. Käytännön esimerkit ja konkreettiset neuvot auttoivat ymmärtämään, miten tämä prosessi voidaan sujuvasti integroida omaan toimintaan.

Luomutuotteiden valmistus ja rajoitteet:

Luomuelintarviketuotannossa korostettiin sallittujen ja kiellettyjen tuotantopanosten merkitystä. Valmistusteknologian rajoitteet ruokapalveluissa olivat myös keskiössä, ja niiden ymmärtäminen auttaa varmistamaan, että tuotteet täyttävät luomukriteerit.

Luomutuotteiden myynti ja markkinointi:

Pakattujen ja pakkaamattomien tuotteiden sekä pakkausmerkintöjen käsittely oli erittäin informatiivista. Keskustelu luomumerkintöjen merkityksestä markkinoinnissa oli erityisen hyödyllinen niille, jotka suunnittelevat tuotteidensa lanseerausta.

Luomutuotteiden kirjanpito:

Päivien loppupuolella kirjanpitoon liittyvät käytännöt, kuten tase, jäljitettävyys ja erillään pito, tulivat selvästi esille asiantuntijan johdolla. 

Osallistujien palaute:

Luomuelintarviketuotannon Infopäivät olivat erinomainen tilaisuus kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tai suunnittelevat luomutuotannon aloittamista. Päivien annista jäi käteen valtavasti tietoa ja hyödyllisiä vinkkejä. Infopäivät osoittivat, että tiedon jakaminen ja kokemusten vaihto ovat avainasemassa alan kehittämisessä.

Teksti ja kuvat: Irja Palo